شامپو سر و بدن               شامپو سر و بدن

شامپو بدن هتلی

نوع شامپو: 25 گرمی صحت

   امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقوایی:  دارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)

شامپو سر هتلی

نوع شامپو: 25 گرمی صحت

   امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقواییدارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)

مسواک2 شانه2

مسواک هتلی

پوشش سلفونی : دارد

امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقوایی:  دارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)

شانه هتلی

امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقوایی:  دارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)

 

ژیلت2 WhatsApp Image 2020 02 09 at 16.31.111

 

ژیلت دورکو

پوشش سلفونی : دارد

امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقوایی:  دارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)

صابون هتلی

امکان چاپ اختصاصی:      دارد  (به سفارش مشتری)

امکان بسته بندی مقوایی:  دارد ( به سفارش مشتری)

امکان چاپ با تیراژ پایین: دارد (به سفارش مشتری)